Un vell amb els ………. ben posats


vell1   vell21   vell31

ACTUACIONS:

Dia 14 – 06 – 2.011 – COLLEGI JOSEPH M. LLOMPART 

Dia 24 – 06 – 2.011 – PORTO PETRO 

Dia 17 – 07 – 2.011 – SON FERRIOL 

Dia 24 – 07 – 2.011 – MOSCARI

Dia 07 – 08 – 2.011 – SES MARAVELLES

Dia 15 – 08 – 2.011  – BINIARAIX

Dia 19 – 08 – 2.011 – ES GARROVERS                   

Dia 21 – 08 – 2.011 – SANTA MARIA   

Dia 27 – 08 – 2.011 –  S’INDIOTERIA

Dia 07 – 09 – 2.011 –  S’ES VOLTES 

Dia 23 – 09 – 2.011 –  BUNYOLA                            

Dia 07 – 10 – 2.011 –

 Dia 07 – 10 – 2011 –  BURBALL 2011  TEATRE MUNICIPAL  CATALINA VALLS

Dia 03 – 03 – 2.012  MOSTRA DE TEATRE 2.012 TEATRE MUNICIPAL D’ANDRAITX                          

Día 28 – 05 – 2.012   S’horta (Felanitx) 

FOTOS:

imagen10    imagen11    imagen9    imagen3    imagen8