Actuaciones año 2.011


UN VELL AMB ELS … BEN POSATS

Una obra original de Miquel Forteza i Llopis

Direcció: Jaume Gomila.

COLLEGI JOSEPH M. LLOMPART 14 DE JUNY DE 2.011

PORTO PETRO 24 DE JUNY DE 2.011

SON FERRIOL 17 DE JULIOL DE 2.011

MOSCARI 24 DE JULIOL DE 2.011

SES MARAVELLES 7 D’AGOST DE 2.011

BINIARAIX 15 D’AGOST DE 2.011

ES GARROVERS                    19 D’AGOST DE 2.011

SANTA MARIA 21 D’AGOST DE 2.011

S’ES VOLTES 7 DE SEPTEMBRE DE 2.011

S’INDIOTERIA 27 D’AGOST DE 2.011

BUNYOLA                            23 DE SEPTEMBRE DE 2.011

TEATRE MUNICIPAL 7 D’OCTUBRE DE 2.011

BURBALL 2011 – MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT A PALMA
AL TM CATALINA VALLS
Cia.: VOSTÉ PERDONI
Obra: <<Un vell amb els… ben posats>>
Dia7 d’Octubre 2011
Hora: 21:00

MOSTRA DE TEATRE 2.012

TEATRE MUNICIPAL D’ANDRAITX                           3 DE MARÇ DE 2.012
HORA 21,00

vell21

vell33

imagen1

imagen4imagen6imagen5imagen7imagen8imagen9imagen10

imagen11

imagen12

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *