JuanSa companya Vosteperdoni, se va estrenar al any 1.995 en s’obra «QUATRE PARELLES» que se va realitzar al Café Teatre Sans es días 11,12 i 13 de Desembre d’aquest maitex any. Després va seguir amb ses obres: «SA CRIADA ES SA SENYORA», feta a Sa Casa Cultura, es dies 13,16,17, […]

Voste Perdoni


UN VELL AMB ELS … BEN POSATS Una obra original de Miquel Forteza i Llopis Direcció: Jaume Gomila. COLLEGI JOSEPH M. LLOMPART 14 DE JUNY DE 2.011 PORTO PETRO 24 DE JUNY DE 2.011 SON FERRIOL 17 DE JULIOL DE 2.011 MOSCARI 24 DE JULIOL DE 2.011 SES MARAVELLES 7 […]

Actuaciones año 2.011Actuaciones Segones Llunes de mel 27 de Junio San Marsal  22 horas. 1 de Julio Son Real 3 de Julio Montuiri 25 de Julio Moscari  –  22 horas 28 de Julio Vilafranca 5 d’Agost Sta. Margalida  22,30 h. 8 d’Octubre Teatre Municipal 21,30 h. L’es entradas se poden comprar  a partir […]

Actuaciones año 2.010


Aixó es Can Bum Diumenge 28 de Juny                   Sant Marçal Disabte   11 de Juliol                      Teatre Municipal Xesc Forteza (S’a Calatrava) Dimarts 21 de Juliol                      Sa Mancheta  –  Son Espanyolet Dijous 30 de juliol                          Sta. Margalida Dijous 6 D’agost                           Lloret d’e Vistalegre                            22’00 horas Diumenge 16 D’agost                     Montuiri Divendres 25 de Septembre       […]

Actuaciones año 2.009


Sa companya Vosteperdoni, se va estrenar al any 1.995 en s’obra «QUATRE PARELLES»  que se va realitzar al Café Teatre Sans es días 11,12 i 13 de Desembre d’aquest maitex any. Després va seguir amb ses obres: «SA CRIADA ES SA SENYORA», feta a Sa Casa Cultura,  es dies 13,16,17, i 18 de Desembre de […]

Història de la companyia.