Archivo por días: 20 abril 2009


Sa companya Vosteperdoni, se va estrenar al any 1.995 en s’obra «QUATRE PARELLES»  que se va realitzar al Café Teatre Sans es días 11,12 i 13 de Desembre d’aquest maitex any. Després va seguir amb ses obres: «SA CRIADA ES SA SENYORA», feta a Sa Casa Cultura,  es dies 13,16,17, i 18 de Desembre de […]

Història de la companyia.