Història de la companyia.


Sa companya Vosteperdoni, se va estrenar al any 1.995 en s’obra «QUATRE PARELLES»  que se va realitzar al Café Teatre Sans es días 11,12 i 13 de Desembre d’aquest maitex any.

quatre-parelles

Després va seguir amb ses obres:

«SA CRIADA ES SA SENYORA»,

imagen31

imagen4

imagen5

feta a Sa Casa Cultura,  es dies 13,16,17, i 18 de Desembre de 1.996.

«ES PSICÒLEG, SA DONA, S’INFERMERA I ALTRES HERBES»,

imagen61

TEATRE MUNICIPAL , Estrena L’any 1.997, es días 18 i 19 de Septembre.

Col-legi Sant Francesc, 20-21 i 22 de Desembre «TEATRE MUNICIPAL DE BINISSALEM», es días 4 i 5 de Abril. SON REAL , representada  per sa  «GENT GRAN DE SON REAL», es días 21,22 i 23 de Maig

«EL ABUELO CURRO»

el-abuel-curro

Estrena día 20, 21, 27 i 28 de Juny de 1.998

SALO D’ACTES TEATRE DE SANT FRANCESC

«SA PADRINA VA A L’AIRE»

sa-padrina-va-a-laire

sa-padrina-va-a-laire2

Estrena día 10, 11, 12 y 13 de Desembre de 1.998.

Teatre Municipal de Binissalem, días, 22,23 y 24 d’Abril de 1.999

Teatre Municipal de Palma, días 11 y 12 de Setembre

«RESIDENTS DE RESIDENCIES»

residents-de-residencies2

residents-de-residencies5

residents-de-residencies121 residents-de-residencies81

residents-de-residencies13

residents-de-residencies14

residents-de-residencies11

Estrena días 16 al 28 de desembre de 1.999 al Saló Rialto

XII MOSTRA DE TEATRE ANDRAITX

TEATRE MUNICIPAL SA TAULERA

Día 1 d’Abril de 2.000

SANTA MARGALIDA

Día 8 d’Abril de 2.000

TEATRE MUNICIPAL DE MURO

Días 6 i 7 de Maig de 2.000

TEATRE MUNICIPAL DE BINISSALEM

Días 10 i 11 de Juny de 2.000

A. VV. SA CALATRAVA

Día 8 de Juliol de 2.000

PATI ESCOLA DE VILAFRANCA

Día 28 de Juliol de 2000

CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR DE CONSELL

Día 11 d’Agost de 2.000

CLUB NAUTIC C’AN PASTILLA

Día 12 d’Agost de 2.000

SON SERRA DE MARINA

Día 20 d’Agost de 2.000

MANCOR DE LA VALL´

Día 26 d’Agost de 2.000

FINALISTAS D’EL CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR DE CONSELL

TEATRE PRINCIPAL

Día 18 de Setembre de 2.000

TEATRE MUNICIPAL

Días 16 i 17 de Setembre de 2.000

«ES MEU HOME AL CEL SIA»

es-meu-home-al-cel-sia

es-meu-home-al-cel-sia2

es-meu-home-al-cel-sia6

RESIDÈNCIA PER A MAJORS «SA NOSTRA»

Día 1 de Juliol de 2.001

LLAR D’E ENCIANS

Día 28 de Juliol de 2.001

CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR DE CONSELL

Día 4 d’Agost de 2.001

SON SERRA DE MARINA

Día 18 d’Agost de 2.001

FESTES DE LA MARE DE DEU – MARIA DE LA SALUT

Día 9 de Setembre de 2.001

TEATRE MUNICIPAL

Días 19 al 21 de Setembre de 2.001

TEATRE MUNICIPAL DE BINISSALEM

Días 6 i 7 d’Octubre de 2.001

«A SES VELLESES, BELLESES?»

a-ses-velleses-belleses2

a-ses-velleses-belleses3

a-ses-velleses-belleses5

Saló d’Actes de Sa Nostra

Día 6 d’Abril de 2.002

Teatre Municipal de Muro

Día 7 d’Abril de 2.002

Saló d’actes Colegi Eugeni Lopez

Día 6 de Juny de 2.002

Mostra de teatre Sa Indioteria 2.002

Día 7 de Juny de 2.002

Petra

Día 15 de Juny de 2.002

Son Serra de Marina

Día 26 de Juliol de 2.002

Sant Jordi

Día 27 de Juliol de 2.002

Teatre Municipal de Palma

Días, 3,4,5 i 6 de Octubre de 2.002

Teatre Municipal de Binissalem

Días 12 i 13 d’Octubre de 2.002

Castell dels Hams (Porto Cristo)

Día 2 de Novembre de 2.002

1 ªMostra de Teatre de Sa Calatrava

Día 20 de Desembre de 2.002

«SES CUNYADES D’EN MIQUEL»

ses-cunyades-den-miquel3

ses-cunyades-den-miquel

Saló d’Actes de Sa Nostra

Día 10 de Maig de 2.003

Gent gran de Son Real

Días 12 i 13 de Juny de 2.003

Sa Indioteria

Día 14 de Juny de 2.003

Sa Calatrava

Día 5 de Juliol de 2.003

XV Certamen de teatre amateur deConsell

Día 3 d’Agost de 2.003

Festes d’es M0linar

Día 10 d’Agost de 2.003

Festes d’estiu de Son Real

Día 6 de Setembre de 2.003

Teatre Municipal de Palma

Día 25 , 26 , 27 i 28  de Setembre de 2.003

Teatre Municipal de Binissalem

Días  10 y 11 D’Octubre de 2.003

Mostra de teatre de Son Espanyolet

Día 12 d’Octubre de 2.003

Ses Cases des Mestres (Sta. Maria del Camí)

Día 15 de Novembre de 2.003

«Som Com som»

som-com-som

som-com-som4

som-com-som5

som-com-som9

som-com-som7

som-com-som10

(Comedia en tres obres curtes)

«Marieta una floreta d’estiu», «Hem de fer barrina» y «Gata d’Amor»

Saló d’actes de S’a Nostra tercera edad»

Día 25 d’Abril de 2.004

Local tercera edad de Son Real

Día 6 de Maig de 2.004

X Mostra de teatre Algaida 2.004

Día 8 de Maig de 2.004

Mostre de Consell

Día 30 de Juny de 2.004

Teatre Xesc Forteza

Día 11 de Juliol de 2.004

Festes del Carme «Plaça patins»

Día 17 de Juliol de 2.004

I Mostra de teatre Orfeón Mahonés

Día 30 de Juliol de 2.004

Petra (Pati de l’esglesia)

Día 11 de Setembre de 2.004

Teatre Municipal de Palma

Días 25 y 26 de Setembre de 2.004

Teatre «Sa congregació» de Sa Pobla

Día 9 d’Octubre de 2.004

«Sa Malaltia Nova»

sa-malaltia-nova

Saló d’Actes de Sa Nostra

Día 22 d’Abril de 2.005

Son Real

Día 28 d’Abril de 2.005

Casal de cultura de Sant Joan

Día 30 d’Abril de 2.005

Teatre de Buger

Día 18 de Juny de 2.005

Plaça d’es Mercat de Son Servera

Día 26 de Juny de 2.005

Nits a la fresca  – Festes d’estiu 2.005

Día 3 de Juliol de 2.005

Teatre Municipal Xesc Forteza

Día 10 de Juliol de 2.005

Festes d’estiu 2.005 – El Carme – Santa Margalida

Día 19 de Juliol de 2.005

Festes d’estiu 2.005 – Es Molinar

Día 7 d’Agost de 2.005

XVII Certamen de teatre de Consell

Día 11 d’Agost de 2.005

Santa María al aire lliure

Día 21 d’Agost de 2.005

María de la Salut

Día 9 de Setembre de 2.005

Teatre Municipal de Palma

Días 21, 22 y 23 de Setembre de 2.005

Puigpunyent

Día 19 de Novembre de 2.005

Teatre de Santa María del Camí

Día 3 de Decembre de 2.005

Sal d’actes del Col-legi Sant Francesc

Días 16 y 17 de Decembre de 2.005

«Es Semental II»

es-semental-ii-2

es-semental-ii

Gent gran de Son Real

Día 28 d’Abril de 2.006

Teatre de Binissalem

Días 16 y 17 de Juny de 2.006

Festes de Sa Calatrava

Teatre Municipal Xesc Forteza

Día 9 de Juliol de 2.006

Plaça de Santa Margalida

Día 13 de Juliol de 2.006

XVIII de Teatre Amateur de Consell

Col-legi Public Bartomeu Ordines de Consell

Día 4 d’Agost de 2.006

Es Molinar

Día 11 d’Agost de 2.006

Plaça Olivar

Día 10 de Setembre de 2.006

Teatre Municipal de Palma

Días  27, 28 y 29 de Setembre de 2.006

Auditori de Felanitx

Día 4 de Novembre de 2.006

Teatre Municipal de Llubí

Día 23 de desembre de 2.006

Residencia La Bonanova

Día 13 de Gener de 2.007

Teatre de Son Espanyolet

Día 17 de Febrer de 2.007

Teatre de S’Horta

Día 12 de Maig de 2.007

«Es teu  Germá o jo ….. Tria»

es-teu-germa-o-jo-tria

es-teu-germa-o-jo-tria1

XIX Certamen de Teatre Amateur de Consell

Día 4 d’Agost de 2.007

Plaça del Olivar

Día 9 de setembre de 2.007

Teatre Municipal de Palma

Días 2, 3 y 4  d’Octubre de 2.007

«Tres femelles per un viudo»

tres-felles-per-un-viudo-2

3-femelles23-femelles 3-femelles1

tres-femelles-per-un-viudo

III Concurs de teatre comic de Montuiri

Día 5 de Juliol de 2.008

Teatre Xesc Forteza

Día 12 de Juliol de 2.008

AA.VV. Sa Manxeta de Son Espanyolet

Día 23 de Juliol de 2.008

XXè Certamen de Teatre Amateur de Consell i del teatre Principal

Día 26 de Juliol de 2.008

Plaça de la Vila de Santa Margalida

Día 27 d’Agost de 2.008

Teatre Municipal de Palma

Día 11 d’Octubre de 2.008

Teatre Cases des Mestres

Santa María del Camí

Día 16 de Novembre de 2.008

“Conseqüencies”i “Aixó es Can Bum”

Año 2.009

aixo-es-can-bum10

aixo-es-can-bum11

magical-snap-20091212-1816-039magical-snap-20091211-1616-006magical-snap-20091212-1818-0412

magical-snap-20091212-1827-0521

magical-snap-20091211-1540-002

magical-snap-20091212-1836-065magical-snap-20091212-1827-052

magical-snap-20091212-1844-079

Aixó es Can Bum

Divendres 24 de Març

Gent gran de Son Real

Diumenge 28 de Juny

Sant Marçal

Disabte   11 de Juliol

Teatre Municipal Xesc Forteza (S’a Calatrava)

Dimarts 21 de Juliol

Sa Mancheta  –  Son Espanyolet

Dijous 30 de juliol

Sta. Margalida

Dijous 6 D’agost

Lloret d’e Vistalegre                            22’00 horas

Diumenge 16 D’agost

Montuiri

Divendres 25 de Septembre

S’ant Jordi

Divendres 9 d’Octubre

Teatre Municipal de Palma         1ª Funció 19’00 horas     2ª Funció 21,30 horas

Dissapte 17 de d’Octubre

Alaro (  Dues funcions)                  1ª Funció 18’oo horas     2ª Funció 21,30 horas

consequencies3consequencies21

magical-snap-20091212-1736-007magical-snap-20091212-1752-013magical-snap-20091212-1756-020magical-snap-20091212-1759-023

magical-snap-20091212-1806-029

magical-snap-20091212-1807-031

magical-snap-20091212-1809-0332

magical-snap-20091212-1813-036

magical-snap-20091212-1732-0041

Conseqüencies

Viernes 27 de Marzo

Asociació gent gran d’es Camp Redó ( Conseqüencies)

Dissapte 19 de Septembre

Cine/teatre de Portol

Dijous 8 d’Octubre

Teatre Municipal de Palma         1ª Funció 19’00 horas      2ª Funció 21,30 horas

segones_llunes_de_mel3

programa41

programa52

segones5

segones6

segones2

segones1

segones3

segones7

Actuaciones

Segones Llunes de mel

27 de Junio San Marsal  22 horas.

1 de Julio Son Real

3 de Julio Montuiri

25 de Julio Moscari  –  22 horas

28 de Julio Vilafranca

5 d’Agost Sta. Margalida  22,30 h.

8 d’Octubre Teatre Municipal 21,30 h.

15 d’Octubre de 2.010 Teatre D’Alaró 21, 30 h.

11 de Desembre de 2.010 Teatre de Son Espanyolet 21,00 horas.

UN VELL AMB ELS … BEN POSATS

Una obra original de Miquel Forteza i Llopis

Direcció: Jaume Gomila.

COLLEGI JOSEPH M. LLOMPART 14 DE JUNY DE 2.011

PORTO PETRO 24 DE JUNY DE 2.011

SON FERRIOL 17 DE JULIOL DE 2.011

MOSCARI 24 DE JULIOL DE 2.011

SES MARAVELLES 7 D’AGOST DE 2.011

BINIARAIX 15 D’AGOST DE 2.011

ES GARROVERS                    19 D’AGOST DE 2.011

SANTA MARIA 21 D’AGOST DE 2.011

S’ES VOLTES 7 DE SEPTEMBRE DE 2.011

S’INDIOTERIA 27 D’AGOST DE 2.011

BUNYOLA                            23 DE SEPTEMBRE DE 2.011

TEATRE MUNICIPAL 7 D’OCTUBRE DE 2.011

BURBALL 2011 – MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT A PALMA
AL TM CATALINA VALLS
Cia.: VOSTÉ PERDONI
Obra: <<Un vell amb els… ben posats>>
Dia7 d’Octubre 2011
Hora: 21:00

MOSTRA DE TEATRE 2.012

TEATRE MUNICIPAL D’ANDRAITX                           3 DE MARÇ DE 2.012
HORA 21,00

vell21

vell33

imagen1

imagen4imagen6imagen5imagen7imagen8imagen9imagen10

imagen11

imagen12

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *