Archivo por días: 24 abril 2011


UN VELL AMB ELS … BEN POSATS Una obra original de Miquel Forteza i Llopis Direcció: Jaume Gomila. COLLEGI JOSEPH M. LLOMPART 14 DE JUNY DE 2.011 PORTO PETRO 24 DE JUNY DE 2.011 SON FERRIOL 17 DE JULIOL DE 2.011 MOSCARI 24 DE JULIOL DE 2.011 SES MARAVELLES 7 […]

Actuaciones año 2.011